เมืองที่สร้างด้วยความรักนิรันดร์

อนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่เมืองอินเดียสมัยใหม่แห่งนี้ เมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิชาวโมกุล ชาห์ จาฮาน เพื่อไว้อาลัยแด่ภรรยาที่รักยิ่งของเขา มุมตัซ มาฮาล อย่างไรก็ตาม ทัช มาฮาล ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ก่อสร้างแหล่งสักการะอัคระ มีโบราณวัตถุอื่น ๆ อีกมากล้นที่เป็นของจักรวรรดิยุคกลางอันกว้างใหญ่ที่เป็นของชาห์ผู้หลงงมงาย จนกระทั่งเขาถูกจองจำโดยบุตรชายของเขา

  • โรงแรม
  • โฟร์สแควร์

แชรค์มู่ อืนี

Top