หัวใจของมังกร

สิ่งที่ทำให้ปักกิ่งน่าดึงดูดคือความขัดแย้งในตัวที่มีมากมาย เช่น การที่มีแหล่งมรดกโลกของยูโนสโก้จำนวนหกแห่ง, มีอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่จำนวนมาก, ตรอกโบราณขนาดเล็กที่ข้ามใจกลางเมือง และเสน่ห์ความทันสมัยและความเป็นสากลของงานศิลปะ มีอะไรให้ทำและดูไม่หยุดหย่อนเมื่อได้มาที่ปักกิ่ง สิ่งที่ท้าทายกว่าคือหาเวลายัดกิจกรรมทุกอย่างในตารางเที่ยว

  • โรงแรม
  • โฟร์สแควร์

แชรค์มู่ อืนี

Top