ประตูสู่เกาะเซาท์ไอแลนด์

ไครสต์เชิร์ชตั้งอยู่บนพื้นที่ราบแคนเทอเบอรี่สีเขียวและสีทองและเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรเกือบ 400,000 คน เมืองแห่งนี้ชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาด้วยสถาปัตยกรรมเชิงสร้างสรรค์, ศิลปะตามท้องถนนที่มีชีวิตชีวา และร้านอาหารแบบป๊อปอัพทำให้ไครสต์เชิร์ชมีภาพลักษณ์ที่ต่างจากเดิมหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี 2010 และ 2011 หลังจากที่พัฒนาและสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ ไครสต์เชิร์ชได้กลายเป็นเมืองแบบตึกต่ำและเน้นการกิจกรรมนันทนาการที่ยังคงมนต์เสน่ห์ที่เอกลักษณ์ของเมืองนี้ เซาท์ไอแลนด์มีทุกอย่างตั้งแต่พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ไปจนถึงการแข่งขันรักบี้และสวนชื่อดัง

  • โรงแรม
  • โฟร์สแควร์

แชรค์มู่ อืนี

Top