เมืองหลวงสุดฮิปของศรีลังกา

หลังจากสิ้นสุดสงครามกลางเมืองในปี 2009 เมืองหลวงของศรีลังกาได้ออกมาเจิดจรัสและในปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสมัยนิยม จำนวนด่านตรวจลดลงและร้านอาหารนำสมัยและหอศิลป์จำนวนผุดขึ้นมาแทนที่ โดยตั้งอยู่ท่ามกลางต้นปาล์ม อาคารกระเบื้องแดงสมัยล่าอาณานิคม และตลาดบนถนนที่เฟื่องฟู ทะเลสาบบิเอร่าเป็นจุดศูนย์กลางที่สวยงามของเมืองนี้และเคยใช้เป็นที่ป้องกันเมืองโดยนักล่าอาณานิคม ที่ซึ่งให้นกกระทุงและนกกระสาได้มีพื้นที่สะบัดปีก

  • โรงแรม
  • โฟร์สแควร์

แชรค์มู่ อืนี

Top