รัฐตะวันตกของอินเดียที่มีความเป็นป่า

รัฐคุชราตมีดินแดนที่ยาวออกไปในทะเลอาหรับและเป็นดินแดนที่มีความขัดแย้งในตัวเองสูง เช่น ชายฝั่งทะเลที่มีทะเลทรายและเป็นแหล่งที่ตั้งของสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เมืองโบราณ ป่าดงดิบ และขนบธรรมเนียมทางศิลปะและหัตถกรรม มหาตมา คานธีเองก็เกิดและเติบโตในรัฐตะวันตกแห่งนี้และเป็นที่นี่ที่คานธีปลุกระดมการเคลื่อนไหวแบบสัตยาเคราะห์ด้วยสัตยาเคราะห์เกลือ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการปกครองของชาวอังกฤษในอินเดีย ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อการได้รับอิสระภาพในปี 1947

  • โรงแรม
  • โฟร์สแควร์

แชรค์มู่ อืนี

Top