เมืองมรดกทางชายฝั่งที่มีวิสัยทัศน์เชิงร่วมสมัย

ครั้งหนึ่งเมืองหลวงแห่งนี้เคยเป็นอาณาจักรซิลลาอันยิ่งใหญ่ที่ปกครองคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่ปี 57 ถึง ปี 935 ในปัจจุบันเมืองนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก้และตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ และได้มื่อเล่นที่เข้ากันกันว่า “พิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง” เนินหลุมฝังศพอันใหญ่โตของราชวงศ์ซิลลาปกคลุมพื้นที่ส่วนกลางของเมืองและมีวัดพุทธและเจดีย์ตั้งอยู่ตามเนินเขานัมซานใกล้ ๆ กับอุทยานแห่งชาติคย็องจู ตั้งแต่ซากก่อนประวัติศาสตร์ไปจนถึงสถาปัตยกรรมดั้งเดิมฮันอก พิพิธภัณฑ์สิ่งของโบราณไปจนถึงศิลปะร่วมสมัย และตลาดสดไปจนถึงกิจกรรมผจญภัยกลางแจ้ง เมืองนี้มีทุกอย่างให้กับทุกคน

  • โรงแรม
  • โฟร์สแควร์

แชรค์มู่ อืนี

Top