แหล่งท่องเที่ยวริมทะเลที่เร้าอารมณ์

ขับรถลงใต้จากกรุงเทพฯ เป็นเวลาสองชั่วโมงจนมาถึงบริเวณอ่าวไทยและหัวหินซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมทะเลยอดนิยมของราชวงศ์ไทยใน 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวหลายสิบปีที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้อดีตเคยเป็นหมู่บ้านตกปลาและได้กลายมาเป็นเมืองที่มีกิจกรรมให้ดูและทำมากมาย ที่เลือกได้ตั้งแต่ท่องเที่ยวทางเรือและทัวร์ป่าโกงกางและปีนเขาขึ้นไปที่วัดบนเขาที่เต็มไปด้วยลิงแสม มีห้างสรรพสินค้า สวนน้ำ และตลาดกลางคืนที่ขายอาหารท้องถิ่นน่าทานมากมาย

  • โรงแรม
  • โฟร์สแควร์

แชรค์มู่ อืนี

Top