ประตูเมืองสู่บอร์เนียว

เมืองกูชิงอยู่บริเวณส่วนโค้งของแม่น้ำซาราวักของบอร์เนียวที่มีคุณลักษณะของความสวยสง่า มีความเป็นสากล และอุดมไปด้วยน้ำมัน ถึงแม้อากาศจะร้อนระบุ แต่เมืองหลวงของรัฐซาราวักของมาเลเซียเป็นสถานที่ที่มีความหลากหลาย: ร้านสักอิบันข้าง ๆ แผงลอยขายแกงกะหรี่อินเดีย และห้างสรรพสินค้าทันสมัยที่ปกคลุมร้านบ้านทรงเก่า ป่าดงดิบบอร์เนียว หมู่เกาะเก่าแก่ และลิงอุรังอุตังอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง และระหว่างล่องเรือสวนกระแสน้ำ ยังคงมีผู้หาอาหารขนต้นเฟิร์นป่าและน้ำผึ้งป่าไปที่ตลาดในเมืองให้เห็น

  • โรงแรม
  • โฟร์สแควร์

แชรค์มู่ อืนี

Top