เมืองสร้างสรรค์ที่มีมรดกทางศิลปะ

ลัคนาวเป็นเมืองที่มีความซับซ้อนและหลากวัฒนธรรมและเป็นแหล่งที่นักประวัติศาสตร์ต้องการไปเยือนและเป็นเมืองหลวงของอุตตรประเทศ ซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรและมีความสำคัญทางการเมืองมากที่สุดในอินเดีย แต่เดิมเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคอาวาทที่ปกครองโดยโมกุลจนกระทั่งศตวรรษที่ 18 เมื่อจักรวรรดิเริ่มแตกสลายและยึดครองโดยขุนนางนาวาบ จนกระทั่งการปกครองของพวกเขาที่ลัคนาวกลายเป็นเมืองแห่งสีวันและวัฒนธรรม ที่มีทั้งการรำพื้นเมือง วรรณคดี บทวกี ดนตรีซุฟิ และอาหารอาวาทที่แสนอร่อย ลัคนาวตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษในช่วงยุคล่าอนาณานิคมและเป็นยุคที่เริ่มมีอาคารอาณานิคมที่อัศจรรย์และสวนหย่อมเขียวขจีผุดขึ้นมาตามทางเดินขนาดกว้าง อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งของเมืองในฐานะศูนย์กลางทางศิลปะยังคงอยู่และเจริญจนถึงปัจจุบัน

  • โรงแรม
  • โฟร์สแควร์

แชรค์มู่ อืนี

Top