เมกะซิตี้ทันสมัย

มองผ่าน ๆ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเมียนมาร์อาจมีแต่เสียงแตรและการจราจรที่ติดขัด และอาคารคอนกรีตที่ขยายออกไปทางตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี แต่ถ้าได้เพ่งมองนาน ๆ ก็จะรู้ว่าอดีตเมืองหลวงของราชวงศ์ที่กลายเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมนั้นก็เป็นที่ตั้งของวัดและวิหารทางพุทธศาสนาที่น่าอัศจรรย์ ร้านช่างศิลป์ทำจากทองคำและตลาดค้าหยก และร้านชาดั้งเดิม เรือประมงทำจากไม้ผงกขึ้นลงบนชายฝั่งและมีฉากหลังเป็นเนินเขาที่มีปลายยอดเป็นเจดีย์ทองคำ และบรรยากาศในเมืองยังคงมีตรอกเล็ก ๆ จำนวนมากให้ค้นหา

  • โรงแรม
  • โฟร์สแควร์

แชรค์มู่ อืนี

Top