เมืองสากล ณ ชายทะเล

เมืองชายท่ามะละกาตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของคายสมุทรมาเลย์ที่อยู่ครึ่งทางระหว่างสิงคโปร์และกัวลาลัมเปอร์ และในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองแห่งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก้เมื่อปี 2008 และสถาปัตยกรรมอาณานิคมส่วนใหญ่ได้นำมาฟื้นฟูให้คงอยู่ และผู้สนใจ (และนักลงทุน) หน้าใหม่นำมาสู่การสร้างทางเดินและทางไม้กระดานตามชายหาดที่เรียงไปด้วยนร้านกาแฟ ร้านชา ร้านอาหาร และร้านขายของโบราณ ด้วยคุณลักษณะที่ยังคงมนต์เสน่ห์ที่มากล้นของมะละกาทำให้เป็นส่วนสำคัญของการท่องเที่ยวสำหรับชาวมาเลเซียเนื่องจากยังคงรักษาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมให้เห็นอยู่ทุกแห่ง

  • โรงแรม
  • โฟร์สแควร์

แชรค์มู่ อืนี

Top