เกาะที่สวยเตะตาและเป็นประตูสู่ตาฮิติ

เกาะโมเรียเป็นสิ่งมหัศจรรย์ชวนค้นหาและเดินทางจากเกาะตาฮิติเพียง 10 นาทีโดยเครื่องบินและ 30 นาทีโดยเรือเฟอร์รี่เร็ว สมัยที่พอล โกแกงเห็นยอดเขาคดเคี้ยวครั้งแรกเมื่อปี 1891 เขาต้องตะลึงงัน “กลุ่มภูเขาตั้งตระหง่านท่ามกลางเงาเมฆบนท้องฟ้า” ศิลปินกล่าว “ยอดเขาเหล่านั้นเหมือนปราสาทที่มีกำแพงเชิงเทิน” เมื่อเพิ่มหาดทรายสีขาว, ลากูนสีฟ้าที่สวยงาม, แปลงต้นสัปปะรด, ป่าเขตร้อนที่หนาแน่นให้เดินทะลุ และท้องทะเลให้ชมปลาโลมาและปลาวาฬ คุณอาจรู้สึกว่าคุณได้มาเหยียบสวรรค์ก็เป็นได้

  • โรงแรม
  • โฟร์สแควร์

แชรค์มู่ อืนี

Top