มณฑลยูนนานอันห่างไกล

มณฑลยูนนานเป็นมณฑลที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและหลากหลายที่สุดในประเทศจีน นับตั้งแต่ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและลานข้าวไปจนถึงทะเลสาบที่กว้างใหญ่ไพศาลและหุบเหวลึก ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของเส้นทางขนส่งใบชาโบราณ ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าที่ยาวที่สุดในโลกยุคโบราณที่ซึ่งชา Pu’er ซึ่งเพาะปลูกเฉพาะที่นี่ ถูกขนส่งผ่านเมืองลี่เจียงไปยังกรุงลาซาและแลกเปลี่ยนกับยา เครื่องเทศ เกลือ และหนังในธิเบต ไม่ว่าคุณจะต้องการพักผ่อนกลางแจ้งหรือเที่ยวชมวัดวาอารามและเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากชนกลุ่มน้อยจำนวนมากที่เรียกมณฑลแห่งนี้ว่าบ้าน ที่นี่ก็เป็นส่วนที่อยู่ห่างไกลและมีคนเดินทางมาท่องเที่ยวน้อยที่สุดในจีน

  • โรงแรม

แชรค์มู่ อืนี

Top