ประหยัดสูงสุด 30% สำหรับการเข้าพักจนถึง 30 มิถุนายน 2564 กับการจองแบบยืดหยุ่น*

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ห้องพักมีจำนวนจำกัดสำหรับการสำรองในราคาพร้อมส่วนลด ข้อเสนอขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ Hilton ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับการสำรองห้องพักระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และเข้าพักระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ต้องทำการสำรองห้องพักล่วงหน้า 1 วันก่อนเข้าพัก ไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเมื่อทำการสำรองห้องพัก หากท่านต้องการยกเลิกการสำรองห้องพัก โปรดทำการยกเลิกภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อนวันที่ประสงค์เข้าพักเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการยกเลิก ค่าธรรมเนียมการออกจากที่พักก่อนเวลาที่กำหนดจะถูกยกเว้น อาจมีการกำหนดช่วงวันที่เข้าพักที่ไม่สามารถรับจองได้ตามที่โรงแรมและรีสอร์ทระบุไว้ การลงทะเบียนเข้าพัก หรือออกจากที่พักก่อน หรือหลังเวลามาตรฐานที่ได้ระบุไว้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างของโรงแรมและรีสอร์ท ไม่อนุญาตให้มีการเก็บเครดิต หรือการขอคืนสิทธิประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้ อัตราค่าห้องพักสำหรับการเข้าพักแบบเดี่ยวหรือแบบคู่นี้ ไม่รวมอัตราภาษีต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมของรีสอร์ทที่เกี่ยวข้อง ส่วนลดร้อยละ 25 จากราคาห้องพักที่ยืดหยุ่น (BAR) ราคาห้องพักรวมอาหารเช้า (B&B) ของโรงแรมและรีสอร์ททั้งหมดที่เข้าร่วม สมาชิก Hilton Honors จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกร้อยละ 5 สมาชิก Hilton Honors จะต้องสำรองผ่านราคาสำหรับสมาชิกที่ได้ระบุไว้เท่านั้น ราคาห้องพักที่ยืดหยุ่น (BAR) และราคาห้องพักรวมอาหารเช้า (B&B) เป็นราคาที่ระบุเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวลาในขณะทำการซื้อ โดยเป็นอัตราที่ไม่จำกัด ปราศจากการรับรอง และไม่รวมถึงอัตราส่วนลดต่าง ๆ ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ และส่วนลดอื่น ๆได้ และไม่รวมถึงการจองห้องพักก่อนหน้า และการเข้าพักแบบเป็นคณะ ส่วนประกอบของข้อเสนอไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ หรือขอคืนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ได้กับการเข้าพักในอนาคต สมาชิก Hilton Honors รวมถึงการสะสมคะแนน และการแลกคะแนนสะสมให้เป็นไปการข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม Hilton Honors
Top