ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ห้องพักราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด ข้อเสนอขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่างในโรงแรมและรีสอร์ทภายในเครือ Hilton ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับการจองระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ถึง 18 พฤษภาคม 2564 และเข้าพักระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 ต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อยสอง (2) วัน รับส่วนลด 25% จากราคาห้องพักแบบไม่รวมอาหารเช้า หรือราคาห้องพักแบบรวมอาหารเช้า ทุกโรงแรมที่เข้าร่วมรายการ สมาชิก Hilton Honors จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% ต้องเป็นสมาชิก Hilton Honors เพื่อทำการจองในราคาสมาชิก Hilton Honors


อาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับวันที่ไม่สามารถจองห้องพักได้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม ราคานี้สำหรับการเข้าพักหนึ่งท่าน หรือสองท่าน และยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมรีสอร์ท (ถ้ามี) จำเป็นต้องทำการชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน ซึ่งเงินจำนวนนี้ ทางโรงแรมฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บัตรเครดิตของท่านจะถูกเรียกเก็บเงินตามยอดรวมสำหรับการเข้าพักทั้งหมดที่จองไว้ทันที และจะไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตเว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงินที่ชำระไปแล้วไม่สามารถนำไปใช้กับการเข้าพัก การบริการ หรือการซื้อสินค้าอื่น ๆ ได้ ไม่สามารถยกเลิกการจองห้องพักได้ หากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการจอง โปรดดำเนินการภายในสาม (3) วันก่อนวันเข้าพัก


ราคาห้องพักแบบไม่รวมอาหารเช้า และห้องพักแบบรวมอาหารเช้า เป็นราคาเฉพาะที่อาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ซื้อ โดยไม่มีข้อจำกัด ไม่มีเงื่อนไข และไม่รวมส่วนลดต่างๆ


ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่น ๆ และไม่สามารถใช้กับห้องพักหรือกลุ่มห้องพักที่มีการจองไว้แล้วได้ ข้อเสนอนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือขอแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเก็บไว้ใช้สำหรับการเข้าพักครั้งถัดไปได้ เมื่อทำการจองทางโทรศัพท์ โปรดระบุถึงแพ็กเกจ “ฝันยิ่งใหญ่ ประหยัดยิ่งกว่า” หรือระบุรหัสโปรโมชั่น “RPBDRO” สถานะการเป็นสมาชิก Hilton Honors™ รวมทั้งการรับและการแลกคะแนนจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Hilton Honors


Top