ราคาพิเศษ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

จำนวนห้องพักที่ว่างในอัตราที่ลดราคานี้มีจำนวนจำกัด ข้อเสนอขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่างในโรงแรมและรีสอร์ทภายในเครือ Hilton ที่เข้าร่วมทั่วเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และอินเดีย) สำหรับการเข้าพักที่จองระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และ 7 ธันวาคม 2563 และเข้าพักระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อยสาม (3) วัน


ทำการชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน ซึ่งเงินจำนวนนี้ ทางโรงแรมฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บัตรเครดิตของท่านจะถูกเรียกเก็บเงินตามยอดรวมสำหรับการเข้าพักทั้งหมดที่จองไว้ทันที และจะไม่ได้รับการคืนเงินหรือเครดิต เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เงินที่ชำระไปแล้วไม่สามารถนำไปใช้กับการเข้าพัก บริการ หรือสินค้าอื่น ๆ ได้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองห้องพักได้ หากท่านต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการจอง โปรดดำเนินการภายในสามวันก่อนวันเข้าพัก


อาจมีเงื่อนไขวันที่ห้ามใช้สิทธิ์ (Blackout Dates) ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรมหรือรีสอร์ทที่เข้าร่วมรายการ อัตราค่าเข้าพักมีผลใช้ได้กับห้องพักเตียงเดี่ยว/เตียงคู่ และยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมรีสอร์ท (ถ้ามี)


ส่วนลดสูงสุด 25% จากอัตราที่เปลี่ยนแปลงได้ (BAR) หรืออัตราค่าเข้าพักที่รวมอาหารเช้า (B&B) สมาชิก Hilton Honors จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 5% ต้องเป็นสมาชิก Hilton Honors เพื่อทำการจองในราคาสมาชิก Hilton Honors เช็คอินก่อนเวลาและเช็คเอาต์หลังเวลา ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง สิทธิประโยชน์ส่วนที่ไม่ได้ใช้ไม่สามาถนำมาเป็นเครคิตหรือคืนเป็นเงินสดได้


ราคา BAR และ B&B เป็นประเภทอัตราราคาเฉพาะเจาะจงซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ทำการจอง โดยไม่มีการจำกัดและไม่ต้องมีคุณสมบัติใด ๆ และไม่รวมส่วนลดต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้เข้าพักจำเป็นต้องชำระเงินเต็มจำนวน ณ เวลาที่ทำการจอง


ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่น ๆ และไม่สามารถใช้ได้กับการจองห้องพักหรือกลุ่มที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถโอนบางส่วนของข้อเสนอหรือไม่สามารถขอแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเก็บไว้ใช้สำหรับการเข้าพักครั้งหน้า การเป็นสมาชิก Hilton Honors™ รวมทั้งการรับและการแลกคะแนนจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Hilton Honors

Top