ห้องพักมีจำนวนจำกัดสำหรับการสำรองในราคาพร้อมส่วนลด ข้อเสนอขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างของโรงแรม และรีสอร์ทในเครือฮิลตัน ประเทศไทย สำหรับการสำรองห้องพักระหว่างวันที่ 15 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และเข้าพักระหว่างวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเมื่อทำการสำรองห้องพัก หากท่านต้องการยกเลิกการสำรองห้องพัก โปรดทำการยกเลิกภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อนวันที่ประสงค์เข้าพักเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการยกเลิก ค่าธรรมเนียมการออกจากที่พักก่อนเวลาที่กำหนดจะถูกยกเว้น อาจมีการกำหนดช่วงวันที่เข้าพักที่ไม่สามารถรับจองได้ตามที่โรงแรม และรีสอร์ทระบุไว้ การลงทะเบียนเข้าพัก หรือออกจากที่พักก่อน หรือหลังเวลามาตรฐานที่ได้ระบุไว้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างของโรงแรม และรีสอร์ท ไม่อนุญาตให้มีการเก็บเครดิต หรือการขอคืนสิทธิประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้ อัตราค่าห้องพักสำหรับการเข้าพักแบบเดี่ยวหรือแบบคู่ และไม่รวมถึงอัตราภาษี ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมของรีสอร์ทที่เกี่ยวข้อง ส่วนลดร้อยละ 25 จากราคาห้องพักที่ยืดหยุ่น (BAR) ราคาห้องพักรวมอาหารเช้า (B&B) ของโรงแรมและรีสอร์ททั้งหมดที่เข้าร่วม สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกร้อยละ 5 สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สจะต้องสำรองผ่านราคาสำหรับสมาชิกที่ได้ระบุไว้เท่านั้น ราคาห้องพักที่ยืดหยุ่น (BAR) และราคาห้องพักรวมอาหารเช้า (B&B) เป็นราคาที่ระบุเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับเวลาในการซื้อ โดยเป็นอัตราที่ไม่จำกัด ปราศจากการรับรอง และไม่รวมถึงอัตราส่วนลดต่างๆ ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ และส่วนลดอื่นๆได้ และไม่รวมถึงการจองห้องพักก่อนหน้า และการเข้าพักแบบเป็นคณะ ส่วนประกอบของข้อเสนอไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ หรือขอคืนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ได้กับการเข้าพักในอนาคต สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส รวมถึงการสะสมคะแนน และการแลกคะแนนสะสมให้เป็นไปการข้อจำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส
Top